Методичне об’єднання вчителів природничо-матетматичних дисциплін працювало над проблемним питанням: «Активізація пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх творчих здібностей шляхом запровадження інноваційних технологій». За звітний період було проведено 5 засідань методичного об’єднання, на яких вчителі підвищували свій методичний рівень, вивчали інструктивно-методичні матеріали, проводили творчі звіти, відвідували відкриті уроки. Урок – захист проектів на тему: «Теплові явища» (8 клас), проведений Лембак В. П., був високо оцінений колегами школи. Учні продемонстрували вміння складати на відповідному рівні проекти, проводити велику пошукову та дослідницьку роботу.

У цьому навчальному році у школі успішно пройшов районний семінар вчителів біології. На високому рівні були проведені уроки:

у 8 класі урок-підсумок на тему: «Ендокринні залози організму людини. Профілактика захворювань ендокринної системи» (Клевець Л. П.);

у 10 класі комбінований урок на тему: «Запліднення» (Штефанюк Н. І.).

Плідно і творчо вчителі провели методичний день у січні, на якому було заслухано творчий звіт учителів: біології Штефанюк Н. І., географії Дряшкаба О. О. Обговорено шляхи запровадження та використання на уроках інноваційних технологій, застосування інтерактивних методів навчання для активізації пізнавальної діяльності та розвитку творчих здібностей школярів.

Учителі МО природничо-математичних дисциплін працюють творчо, застосовують на уроках ІКТ, різні методи і форми інтерактивного навчання, підвищують свій фаховий і методичний рівень. Досить активною була участь учнів у предметних конкурсах Геліантус, Левеня та Колосок.

Вчителі методоб’єднання плекають і виховують ерудованих і творчих учнів. Наші вихованці завжди є призерами та переможцями районних олімпіад з математики, фізики, географії, біології, хімії. А учень 10 класу Тучков Михайло відстоював честь області на республіканській олімпіаді з географії, де показав хороший результат.

 

 Методичні оперативки

 

п.п.

Термін

 проведення

                              Тематика
1серпеньМетодичні рекомендації щодо організації МО вчителів природничо-математичного циклу в Великобичківській ЗОШ І-ІІІ ст.№2
2вересеньОпрацювання методичних рекомендацій щодо викладання природничо-математичних дисциплін у 7 класах
3жовтеньОрганізація та проведення І туру Всеукраїнських олімпіад з предметів природничо – математичного циклу
4листопадГотовність вчителів-предметників до використання ІКТ при проведенні уроків
5груденьАналіз роботи з обдарованими дітьми
6січеньЗ досвіду проведення міжпредметних уроків
7лютийГра як спосіб підвищення інтересу знань до вивчення предметів
8березеньАналіз,самооцінка та корекція власної діяльності вчителя  як результат підвищення кваліфікації
9квітеньОгляд сторінок фахових журналів, газет та Інтернет-ресурсів
10травеньПроблеми самоосвіти вчителів

 

 

Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду

п/п

Зміст роботиТермін

виконання

Відповідальні
1Системне ознайомлення з новинками психолого-педагогічної методичної літературиПротягом рокуЗДНВР, члени МО
2Протягом 2017-2018 навчального року вивчати елементи перспективного педагогічного досвіду наступних вчителів: Крегул С.І.(вчитель природознавства), Юранюк Н.М. (вчитель маттематики)Протягом рокуЗДНВР, члени МО
3Надавати рекомендації вчителям-предметникам природничо-математичних дисциплін щодо впровадження інноваційних технологій на своїх урокахПротягом рокуЗДНВР
4Брати участь у роботі семінарів-практикумівПротягом рокуГолова МО, члени МО

 

Склад методичного об’єднання

Методоб’єднання налічує 12 вчителів

 

 Удосконалення педагогічної майстерності вчителів:

(визначення методичної теми МО та тем із самоосвіти)

ПІБ вчителяТема самоосвітиФорма узагальненняПрим.
1Поптанич Володимир

Йосипович

Ліквідація прогалин знань учнів шляхом щільного опитування, проведення усних та письмових тематичних атестацій та консультаційВиступи, презентації, доповіді
2Шишвак Галина

Методіївна

Організація самостійної навчально-пізнавальної діяльності на уроках хіміїПрезентації, виступи
3Попович Марія

Миколаївна

Розвиток творчих здібностей учнів шляхом запровадження інтерактивних методів навчанняВиступи
4Юранюк Надія

Миколаївна

Розвиток вміння аналізувати, систематизувати, застосовувати теоретичні відомості до розв’язування вправ і задач на уроках математикиВиступи, доповіді
5Штефанюк Наталія ІванівнаВикористання інноваційних технологій та ІКТ на уроках біологіїПрезентації, виступи
6Дряшкаба Олексій

Олексійович

Робота над формуванням вмінь і навичок учнів на уроках географії шляхом впровадження інноваційних технологійВиступи
7Лембак Віталія

Паньківна

Розробка форм та методів навчання фізики, що відповідають стратегії Нової школиПрезентації
8Ватрала Ольга МиколаївнаВикористання інтерактивних технологій навчання на уроках хіміїПрезентації, доповіді
9Андрусевич Ірина ОлександрівнаРозвиок творчої особистості на уроках інформатикиПрезентації
10Горинецький Павло ОмельяновичВикористання ІКТ на уроках інформатикиПрезентації
11Волощук Галина ПетрівнаАктивізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біологіїРеферати
12Крегул Світлана ІванівнаЗастосування ігрових технологій на уроках природознавстваПрезентації
13Зеленко Лідія РудольфівнаВикористання логічних задач на уроках математикиВиступи
14Волощук Марина ЙосипівнаРобота над формуванням вмінь і навичок учнів на уроках математики шляхом впровадження інноваційних технологійПрезентаціїВідпустка по догляду
15Клевець Лариса ПавлівнаВиховання екологічної культури та здорового способу життя школярівПрезентаціїВідпустка по догляду

Тематика засідань методоб’єднання

Проблемне питання: Активізація пізнавальної діяльності учнів, розвиток їх творчих здібностей шляхом впровадження інтерактивних форм

№п/пЗміст   роботиВідповідальний
І  засідання   (серпень )
1Затвердження плану роботи на 2017-2018 н.р. та календарних планів.Шишвак Г.М.
2Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів.Шишвак Г.М.
3Розподіл доручень між членами методоб’єднання.Ватрала О. М.
ІІ  засідання  (жовтень)
1Урок узагальтнення та застосування отриманих знань матеріалу на тему: «Трикутники»Юранюк Н.М.
2Затвердження матеріалів шкільних предметних олімпіадЧлени методоб’єднання
ІІІ  засідання   (листопад)
1З досвіду впровадження активних форм роботи на уроках природничо – математичних дисциплін.Члени методоб’єднання
ІV  засідання  (січень)
1Творчий звіт на тему:«Застосування інтерактивних форм та методів на уроках природничо-математичних дисциплін.»Члени методоб’єднання
2З досвіду активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку їх творчих здібностей шляхом запровадження інтерактивних форм на уроках природничо-математичних дисциплінЧлени методоб’єднання
V  засідання  (березень)
1Майстер-клас на тему: «Застосування інтерактивних технологій на уроках природничо-математичного циклу»Крегул С.І.

Дряшкаба О.О.

2Дискусія на тему: «Комп’ютерна грамотність – необхідна норма сучасного життя»Члени методоб’єднання
VІ  засідання  (травень)
2Підсумок роботи методоб’єднання за навчальний рік та діагностика роботи на наступний навчальний рік.Шишвак Г. М.

Ватрала О. М.

 

Робота з учителями

1Систематичне проведення бесід з учителями з питань планування та ведення шкільної документації.Вересень, протягом рокуШишвак Г. М.,

Попович М. М.

2Рекомендації по впровадженню сучасних досягнень педагогічної науки та методик проведення різноманітних інноваційних уроків.Протягом рокуПопович М. М.,

Лембак В. П., Дряшкаба О. О.,

 

3Надання методичної допомоги молодим вчителямПротягом рокуПопович М. М., Шишвак Г. М.
4Систематично проводити заняття школи молодого вчителяПротягом рокуШишвак Г. М., Попович М. М.,

Лембак В. П., Дряшкаба О. О.,

 

 

Організація позакласної роботи

  1. Конкурс «Геліантус»;
  2. Конкурс з математики «Кенгуру»;
  3. Конкурс «Колосок»;
  4. Екологічні акції по збереженню довкілля;
  5. Гурток «Лісознавство з основами лісництва»;
  6. Конкурс з інформатики «Бобер»